Åbent brev
Vi opfordrer verdens ledere til at gennemføre en global omfordelingspolitik!

Vi opfordrer verdens ledere til at gennemføre politikker, der kan udrydde fattigdom, standse den globale opvarmning og reducere ulighed. 

For at nå det første mål for bæredygtig udvikling og afskaffe ekstrem fattigdom inden 2030 har vi brug for internationale overførsler.[1] For at fremme dekarbonisering i lavindkomstlande har vi brug for internationale overførsler.[2] For at gøre et anstændigt liv muligt for alle har vi brug for internationale overførsler. 

Kløften mellem levestandarden i højindkomstlande, hvor der bor 1,2 milliarder mennesker, og lavindkomstlande, hvor der bor 700 millioner mennesker,[3] er svimlende. BNP pr. indbygger er 66 gange højere i højindkomstlande end i lavindkomstlande. Blot 1 % af højindkomstlandenes BNP omdirigeret til lavindkomstlande ville mekanisk fordoble deres nationalindkomst. En overførsel af denne størrelsesorden kan finansieres med en beskeden skat på 2 % af individuelle formuer på over 5 millioner euro, hvilket ikke vil berøre 99,9 % af befolkningen.[4]

Overvældende flertal i hele verden støtter globale omfordelingspolitikker. En global skat på millionærer, som skulle finansiere lavindkomstlande, støttes af mindst 72 % af befolkningen i hvert af de 20 undersøgte lande, herunder 72 % i Danmark, 73 % i USA, 86 % i Frankrig og op til 90 % i Italien.[5] På spørgsmålet om, hvor stor en del af indtægterne fra en global skat på millionærer, der skal gå til lavindkomstlande, svarer den gennemsnitlige europæer ligesom den gennemsnitlige amerikaner en tredjedel. 

Med Brasilien i spidsen overvejer G20 en international minimumsskat på 2 % på milliardærers formuer.[6] Selv om vi støtter dette initiativ, efterlyser vi en mere omfordelende politik. Det er afgørende, at mindst en tredjedel af indtægterne fra en international formueskat går til lavindkomst- og lavere mellemindkomstlande. Desuden bør skattetærsklen sænkes, så ikke kun milliardærer, men også millionærer beskattes. Endelig bør skattesatserne være mere progressive og højere for milliardærer.

En sådan formueskat, der finansierer lavindkomstlande, støttes allerede af 20 lister, der stiller op til EU-valget (se nedenfor), og som repræsenterer 64 medlemmer af Europa-Parlamentet fra 10 lande. For nylig opfordrede EU-Kommissionens næstformand Josep Borrell Fontelles også til en global formueskat og en hidtil uset stigning i den globale solidaritet.[7] Nu er det tid til at handle.

På den næste COP skal det internationale samfund fastsætte et nyt kollektivt kvantificeret mål for klimafinansiering, da de 100 milliarder dollars om året, som de udviklede lande har lovet, langt fra er nok til at hjælpe det globale syd med at bekæmpe klimaforandringerne. Det nye mål bør være mindst 500 milliarder dollars i overførsler (ikke lån). Dette kan finansieres af en global formueskat. I en tid, hvor formuer kun beskattes i en håndfuld lande, er der en unik mulighed for at beskatte formuer internationalt, hvor en stor del af beskatningsretten tilfalder det globale syd. Hvis indtægterne fra formueskatten først beslaglægges af regeringerne i højindkomstlandene, vil det være meget sværere at omdirigere dem til lavindkomstlande på et senere tidspunkt. 

I mellemtiden bør de forarmede befolkningers behov imødekommes med det samme uden at vente på en ny skat eller opfyldelse af løfter.  Det første krav fra V20, som består af 68 sårbare lande, er gældslettelse.[8] Faktisk er der et presserende behov for gældseftergivelse for disse udviklingsøkonomier, der er på randen af misligholdelse siden COVID-krisen og rentestigningen. Vi kan ikke længere tolerere en situation, hvor et land som Kenya er nødt til at bruge 55 % af sine indtægter på gældsbetjening,[9] på bekostning af vigtige investeringer i uddannelse og bæredygtig udvikling.

Gennemførelsen af tilstrækkelige, forudsigelige og behovsbaserede overførsler til det globale syd bør være en prioritet i alle internationale forhandlinger. Som sådan bør CO2-afgiften på skibsfart, der diskuteres i Den Internationale Søfartsorganisation, finansiere det globale syd.[10] For eksempel kunne indtægterne deles ligeligt mellem alle lande på et per capita-grundlag. 

Efter forslag fra Den Afrikanske Union opretter FN i år en rammekonvention om internationalt skattesamarbejde, der ligesom FN’s rammekonvention om klimaændringer vil drøfte internationale skattespørgsmål på partskonferencer (COP’er).[11] Lad os gøre noget godt ud af dette historiske møde og udvikle et retfærdigt internationalt skattesystem for at gøre hurtige fremskridt i retning af bæredygtig udvikling.

Vi opfordrer verdens ledere i FN, G20 og COP’erne til at undersøge globale omfordelingspolitikker som dem, der er skitseret ovenfor. Vi opfordrer de politiske beslutningstagere til at gennemføre globale politikker, der omfordeler mindst 1 billion dollars om året (dvs. 1 % af den globale indkomst) fra højindkomstlande til lavindkomst- og lavere mellemindkomstlande. Det ville blot være et første skridt i retning af en mindre ulige verden.

Vi er en mangfoldig gruppe af civilsamfundsorganisationer, forskere, politikere og verdensborgere. Alle er velkomne til at slutte sig til vores bevægelse ved at støtte dette åbne brev, sprede dets budskab, føre kampagne for global omfordeling eller donere til sagen. Vi opfordrer europæiske borgere til at underskrive det europæiske borgerinitiativ for en europæisk formueskat:[12] Der er brug for en million underskrifter for at tvinge EU-Kommissionen til at overveje forslaget.


Global Redistribution Advocates
ACT Alliance
Attac France
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc, Brazil)
350.org
Les Écologistes – Europe Ecologie Les Verts
(France, The Greens)
La France Insoumise
(France, The Left)
Nouvelle Donne (France, S&D)
Sumar (Spain, The Left)
Manon Aubry (MEP, La France Insoumise, France, The Left)
Saskia Bricmont (MEP, Ecolo, Belgium, The Greens/EFA)
Abdul Muheet Chowdhary (Member of the UN Subcommittee on Wealth and Solidarity Taxes)
Thomas Douenne (Assistant Professor of Economics at the University of Amsterdam)
Camille Étienne (activiste pour le climat)
Adrien Fabre (CNRS Economist at CIRED)
Isabelle Ferreras (FNRS Professor at University of Louvain/Harvard CLJE)
Estrella Galán (Head of list for Sumar, Spain, The Left)
Jayati Ghosh (Co-chair of ICRICT, Professor of economics at Jawaharlal Nehru University)
Revd David Haslam (Church Action for Tax Justice)
Mariana Mazzucato (Professor at the University College London)
Michael Pettis (Professor at Peking University)
Thomas Piketty (Professor of economics at the Paris School of Economics)
Rick van der Ploeg (Professor of economics at the University of Oxford)
Thomas Porcher (Professor at Paris School of Business)
Philippe Quirion (CNRS Research director at CIRED)
Marco Ranaldi (Assistant Professor of Economics at University College London)
Chloé Ridel (Candidate for the Socialist Party & Place Publique, France)
Nicolas Sansu (MP, PCF, France)
Andreas Schieder (MEP, SPÖ, Austria, S&D)
Marie Toussaint (MEP, EELV, France, The Greens)
Thomas Sterner (Professor of economics at the University of Gothenburg)
Pasquale Tridico (Candidate for the M5S, Italy, Professor of economics at Roma Tre University)
Yanis Varoufakis (Founder of DiEM25)

Belgien:
Parti Socialiste
Ecolo
Vooruit

Danmark:
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten

Den Tjekkiske Republik:
STAČILO!

Frankrig:
Renaissance & Besoin d’Europe
Parti Socialiste
Les Écologistes – EELV
Nouvelle Donne
Europe Équitable

Italien:
Movimento 5 Stelle – Sud – Pasquale Tridico.

Luxembourg:
Piraten

Østrig:
SPÖ
KPÖ

Portugal:
Bloco de Esquerda
Volt

Spanien:
Sumar

Sverige:
Miljöpartiet

Tyskland:
Die Linke
ÖDP- die Naturschutzpartei


[1] World Bank (2022), World Bank President David Malpass: Foreword to the Poverty and Shared Prosperity Report

[2] IEA (2023), Net Zero Roadmap

[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations=XD-XM&start=2022&view=bar

[4] Chancel et al. (2022), World Wealth Tax Simulator

[5] International Attitudes Toward Global Policies, Adrien Fabre, Linus Mattauch & Thomas Douenne (2023).

[6] https://www.taxobservatory.eu//www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf

[7] https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1786504146897506384

[8] https://www.v-20.org/wp-content/uploads/2023/04/AMA-Agenda_April-16_compressed.pdf

[9] https://re-course.org/newsupdates/new-report-analysing-initial-experience-with-imfs-resilience-and-sustainability-trust-shows-evidence-of-concern-austerity-privatisation-and-fossil-fuel-expansion/

[10] https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/pressure-builds-charge-global-shipping-sectors-co2-emissions-2024-03-18/

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Framework_Convention_on_International_Tax_Cooperation

[12] https://eci.ec.europa.eu/038/public/ 

Scroll to Top