Open brief
We dringen er bij de wereldleiders op aan om een beleid van wereldwijde herverdeling te implementeren!

We dringen er bij de wereldleiders op aan om beleid te implementeren dat een einde maakt aan armoede, de opwarming van de aarde een halt toeroept, en ongelijkheid vermindert. 

Om de eerste doelstelling voor duurzame ontwikkeling te halen en een einde te maken aan extreme armoede tegen 2030, hebben we internationale overdrachten van het ene land naar het andere land nodig.[1] Om het koolstofarm maken van landen met een lager inkomen te bevorderen, hebben we internationale overdrachten nodig.[2] Om een fatsoenlijk leven voor iedereen mogelijk te maken, hebben we ook internationale overdrachten nodig van rijke naar arme landen. 

De kloof tussen de levensstandaard in landen met een hoog inkomen, waar 1,2 miljard mensen wonen, en landen met een laag inkomen, waar 700 miljoen mensen wonen, is duizelingwekkend. Het BBP per hoofd van de bevolking is 66 keer hoger in landen met hoge inkomens dan in landen met lage inkomens.[3] Als slechts 1% van het BBP van hoge-inkomenslanden zou worden overgeheveld naar lage-inkomenslanden, zou hun nationaal inkomen mechanisch verdubbelen. Een overdracht van deze omvang kan worden gefinancierd door een bescheiden belasting van 2% op individuele vermogens van meer dan 5 miljoen euro, waarbij 99,9% van de bevolking ongemoeid wordt gelaten.[4]

Overweldigende meerderheden over de hele wereld steunen een wereldwijd herverdelingsbeleid. Een wereldwijde belasting op miljonairs om lage-inkomenslanden te financieren wordt gesteund door minstens 72% van de bevolking in elk van de 20 onderzochte landen, waaronder 73% in de VS, 80% in Polen, 86% in Frankrijk en tot 90% in Italië.[5] Op de vraag hoeveel van de opbrengst van een wereldwijde belasting op miljonairs naar lage-inkomenslanden zou moeten gaan, antwoordt de gemiddelde Europeaan, net als de gemiddelde Amerikaan, een derde. 

Onder leiding van Brazilië overweegt de G20 een internationale minimumbelasting van 2% op het vermogen van miljardairs.[6] Hoewel we dit initiatief steunen, roepen we op tot een meer herverdelend beleid. Cruciaal is dat ten minste een derde van de inkomsten van een internationale vermogensbelasting naar landen met lage inkomens en lagere middeninkomens gaat. Verder moet de belastingdrempel worden verlaagd, zodat niet alleen miljardairs maar ook miljonairs worden belast. Tot slot zouden de belastingtarieven progressiever moeten zijn, en hoger voor miljardairs.

Zo’n vermogensbelasting die overdrachten naar landen met lagere inkomens financiert, wordt al gesteund door 20 lijsten die meedoen aan de EU-verkiezingen (hieronder opgesomd), die 64 leden van het Europees Parlement uit 10 landen vertegenwoordigen. Onlangs riep ook Josep Borrell Fontelles, vicevoorzitter van de Europese Commissie, op tot een wereldwijde vermogensbelasting en een ongekende toename van wereldwijde solidariteit.[7] Nu is het tijd om te handelen.

Tijdens de volgende COP moet de internationale gemeenschap een nieuw collectief gekwantificeerd doel stellen voor klimaatfinanciering, omdat de $100 miljard per jaar die de ontwikkelde landen hebben toegezegd bij lange na niet voldoende is om het Zuiden te helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Het nieuwe doel zou ten minste $500 miljard aan overdrachten (dus geen leningen) moeten zijn. Dit kan worden gefinancierd door een wereldwijde vermogensbelasting. Nu rijkdom slechts in een handvol landen wordt belast, is er een unieke kans om rijkdom internationaal te belasten, waarbij een groot deel van de heffingsrechten aan het Zuiden wordt toegekend. Als de inkomsten uit de vermogensbelasting eerst worden toegeëigend door de regeringen van landen met een hoog inkomen, zal het veel moeilijker zijn om ze later om te buigen naar landen met een lager inkomen. 

Ondertussen moeten de noden van de verarmde bevolking onmiddellijk worden aangepakt, zonder te wachten op een nieuwe belasting of het inlossen van beloftes.  De eerste eis van de V20, bestaande uit 68 kwetsbare landen, is schuldverlichting.[8] Schuldkwijtschelding is inderdaad dringend nodig voor deze ontwikkelingseconomieën, die op de rand van wanbetaling staan sinds de COVID-crisis en de stijging van de rentevoeten. We kunnen niet langer tolereren dat een land als Kenia 55% van zijn inkomsten moet besteden aan schuldendienst,[9] ten koste van vitale investeringen in onderwijs en duurzame ontwikkeling.

De implementatie van adequate, voorspelbare en op behoeften gebaseerde overdrachten naar het Zuiden moet een prioriteit worden in alle internationale onderhandelingen. Zo zou de koolstofheffing op de scheepvaart die binnen de Internationale Maritieme Organisatie wordt besproken, het Zuiden moeten financieren.[10] De gegenereerde inkomsten zouden bijvoorbeeld gelijkelijk over alle landen kunnen worden verdeeld, per hoofd van de bevolking. 

Dit jaar creëert de VN, op voorstel van de Afrikaanse Unie, een Raamverdrag van de VN inzake internationale belastingsamenwerking dat,[11] net als het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering, internationale belastingskwesties zal bespreken op Conferenties van Partijen (COP’s). Laten we deze historische afspraak nakomen en een eerlijk internationaal belastingstelsel ontwikkelen om snel vooruitgang te boeken op weg naar duurzame ontwikkeling.

We doen een beroep op de wereldleiders bij de VN, G20 en COPs om wereldwijd herverdelingsbeleid zoals hierboven beschreven te onderzoeken. We dringen er bij beleidsmakers op aan om wereldwijd beleid te implementeren dat ten minste $ 1 biljoen per jaar (d.w.z. 1% van het mondiale inkomen) herverdeelt van landen met hoge inkomens naar landen met lagere inkomens en lagere middeninkomens. Dit zou slechts een eerste stap zijn op weg naar een minder ongelijke wereld.

Wij zijn een diverse groep van maatschappelijke organisaties, wetenschappers, politici en wereldburgers. Iedereen is welkom om zich bij onze beweging aan te sluiten door deze open brief te onderschrijven, de boodschap te verspreiden, campagne te voeren voor wereldwijde herverdeling of door een donatie te doen. We moedigen Europese burgers aan om het Europese burgerinitiatief voor een Europese vermogensbelasting te ondertekenen:[12] een miljoen handtekeningen zijn nodig om de EU Commissie te dwingen het voorstel in overweging te nemen.


Global Redistribution Advocates
ACT Alliance
Attac France
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc, Brazil)
350.org
Les Écologistes – Europe Ecologie Les Verts
 (France, The Greens)
La France Insoumise 
(France, The Left)Nouvelle Donne (France, S&D)
Sumar (Spain, The Left)
Manon Aubry (MEP, La France Insoumise, France, The Left)
Saskia Bricmont (MEP, Ecolo, Belgium, The Greens/EFA)
Abdul Muheet Chowdhary (Member of the UN Subcommittee on Wealth and Solidarity Taxes)
Thomas Douenne (Assistant Professor of Economics at the University of Amsterdam)
Camille Étienne (activiste pour le climat)
Adrien Fabre (CNRS Economist at CIRED)
Isabelle Ferreras (FNRS Professor at University of Louvain/Harvard CLJE)
Estrella Galán (Head of list for Sumar, Spain, The Left)
Jayati Ghosh (Co-chair of ICRICT, Professor of economics at Jawaharlal Nehru University)
Revd David Haslam (Church Action for Tax Justice)
Mariana Mazzucato (Professor at the University College London)
Michael Pettis (Professor at Peking University)
Thomas Piketty (Professor of economics at the Paris School of Economics)
Rick van der Ploeg (Professor of economics at the University of Oxford)
Thomas Porcher (Professor at Paris School of Business)
Philippe Quirion (CNRS Research director at CIRED)
Marco Ranaldi (Assistant Professor of Economics at University College London)
Chloé Ridel (Candidate for the Socialist Party & Place Publique, France)
Nicolas Sansu (MP, PCF, France)
Andreas Schieder (MEP, SPÖ, Austria, S&D)
Marie Toussaint (MEP, EELV, France, The Greens)
Thomas Sterner (Professor of economics at the University of Gothenburg)
Pasquale Tridico (Candidate for the M5S, Italy, Professor of economics at Roma Tre University)
Yanis Varoufakis (Founder of DiEM25)

België:
Socialistische Partij
Ecolo
Vooruit

Denemarken:
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten

Duitsland:
Die Linke
 ÖDP- die Naturschutzpartei

Frankrijk
Renaissance & Besoin d’Europe
Parti Socialiste
Les Écologistes – EELV
La France Insoumise   
Nouvelle Donne
Europe Équitable

Italië:
 Movimento 5 Stelle – Sud – Pasquale Tridico

Luxemburg
Piraten

Oostenrijk:
SPÖ
KPÖ

Portugal:
Bloco de Esquerda      
Volt

Spanje:
Sumar

Tsjechië:
STAČILO!

Zweden:
Miljöpartiet


[1] Wereldbank (2022), David Malpass, president van de Wereldbank: Voorwoord bij het verslag over armoede en gedeelde welvaart

[2] IEA (2023), Netto Nul Routekaart

[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations= XD-XM&start=2022&view=bar

[4] Chancel et al. (2022), World Wealth Tax Simulator.

[5] International Attitudes Toward Global Policies, Adrien Fabre, Linus Mattauch & Thomas Douenne (2023).

[6] https://www.taxobservatory.eu//www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf

[7] https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1786504146897506384

[8] https://www.v-20.org/wp-content/uploads/2023/04/AMA-Agenda_April-16_compressed.pdf

[9] https://re-course.org/newsupdates/new-report-analysing-initial-experience-with-imfs-resilience-and-sustainability-trust-shows-evidence-of-concern-austerity-privatisation-and-fossil-fuel-expansion/

[10] https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/pressure-builds-charge-global-shipping-sectors-co2-emissions-2024-03-18/

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Framework_Convention_on_International_Tax_Cooperation

[12] https://eci.ec.europa.eu/038/public/ 

Scroll to Top