Öppet brev

Öppet brev
Vi uppmanar världens ledare att genomföra en politik för global omfördelning!

Vi uppmanar världens ledare att genomföra politiska åtgärder för att utrota fattigdomen, stoppa den globala uppvärmningen och minska ojämlikheten. 

För att uppnå det första målet för hållbar utveckling och avskaffa extrem fattigdom till 2030 behöver vi internationella transfereringar.[1] För att främja utfasning av fossila bränslen i låginkomstländer behöver vi internationella transfereringar.[2] För att göra ett anständigt liv möjligt för alla behöver vi internationella transfereringar. 

Klyftan mellan levnadsstandarden i höginkomstländer, där 1,2 miljarder människor bor, och låginkomstländer, där 700 miljoner människor bor,[3] är häpnadsväckande. BNP per capita är 66 gånger högre i höginkomstländer än i låginkomstländer. Om bara 1% av höginkomstländernas BNP omdirigerades till låginkomstländer skulle det mekaniskt fördubbla deras nationalinkomst. En överföring av den här storleken kan finansieras med en blygsam skatt på 2 procent på individuella förmögenheter över 5 miljoner euro, vilket skulle lämna 99,9 procent av befolkningen opåverkad.[4]

Överväldigande majoriteter runt om i världen stödjer en global omfördelningspolitik. En global skatt på miljonärer som skulle finansiera låginkomstländer stöds av minst 72 procent av befolkningen i vart och ett av de 20 undersökta länderna, inklusive 73 procent i USA, 80 procent i Polen, 86 procent i Frankrike och upp till 90 procent i Italien.[5] På frågan om hur stor del av intäkterna från en global miljonärsskatt som ska gå till låginkomstländer svarar den genomsnittlige europén, liksom den genomsnittlige amerikanen, en tredjedel. 

Under ledning av Brasilien överväger G20 att införa en internationell minimiskatt på 2 procent på miljardärers förmögenheter.[6] Även om vi stöder detta initiativ efterlyser vi en mer omfördelande politik. Av avgörande betydelse är att minst en tredjedel av intäkterna från en internationell förmögenhetsskatt ska gå till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Dessutom bör tröskeln för beskattning sänkas så att inte bara miljardärer utan även miljonärer beskattas. Slutligen bör skattesatserna vara mer progressiva och högre för miljardärer.

En sådan förmögenhetsskatt som finansierar låginkomstländer stöds redan av 20 listor som ställer upp i EU-valet (se nedan) och som representerar 64 ledamöter av Europaparlamentet från 10 länder. Nyligen efterlyste även EU-kommissionens vice ordförande Josep Borrell Fontelles en global förmögenhetsskatt och en aldrig tidigare skådad ökning av den globala solidariteten.[7] Nu är det dags att agera.

Vid nästa partsmöte måste det internationella samfundet fastställa ett nytt kollektivt kvantifierat mål för klimatfinansiering, eftersom de 100 miljarder USD per år som utlovats av industriländerna är långt ifrån tillräckligt för att hjälpa det globala syd att bekämpa klimatförändringarna. Det nya målet bör vara minst 500 miljarder dollar i överföringar (inte lån). Detta kan finansieras genom en global förmögenhetsskatt. I en tid då förmögenheter endast beskattas i en handfull länder finns det en unik möjlighet att beskatta förmögenheter internationellt, där en stor del av beskattningsrätten tillfaller det globala syd. Om intäkterna från förmögenhetsskatten först tas i anspråk av regeringarna i höginkomstländerna blir det mycket svårare att i ett senare skede omdirigera dem till låginkomstländer. 

Samtidigt bör de fattiga befolkningarnas behov tillgodoses omedelbart, utan att man väntar på en ny skatt eller att löften ska infrias.  Det första kravet från V20, som består av 68 sårbara länder, är skuldlättnader.[8] Det finns ett akut behov av skuldavskrivning för dessa utvecklingsekonomier, som befinner sig på gränsen till betalningsinställelse sedan covid-19-krisen och de stigande räntorna. Vi kan inte längre tolerera en situation där ett land som Kenya måste lägga 55 procent av sina intäkter på skuldtjänst,[9] på bekostnad av viktiga investeringar i utbildning och hållbar utveckling.

Genomförandet av tillräckliga, förutsägbara och behovsbaserade överföringar till det globala syd bör prioriteras i alla internationella förhandlingar. Den koldioxidavgift på sjöfarten som diskuteras inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) bör därför finansiera det globala syd.[10] De intäkter som genereras skulle till exempel kunna delas lika mellan alla länder på en per capita-basis. 

I år kommer FN, på förslag av Afrikanska unionen, att skapa en ramkonvention om internationellt skattesamarbete,[11] som i likhet med ramkonventionen om klimatförändringar kommer att diskutera internationella skattefrågor vid partskonferenserna. Låt oss ta vara på detta historiska möte och utveckla ett rättvist internationellt skattesystem för att göra snabba framsteg mot en hållbar utveckling.

Vi uppmanar världens ledare inom FN, G20 och COP att undersöka en global omfördelningspolitik som den som beskrivs ovan. Vi uppmanar beslutsfattare att genomföra en global politik som skulle omfördela minst 1 biljon dollar per år (dvs. 1 procent av den globala inkomsten) från höginkomstländer till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Detta skulle bara vara ett första steg mot en mindre ojämlik värld.

Vi är en mångfacetterad grupp av organisationer i det civila samhället, forskare, politiker, och världsmedborgare. Alla är välkomna att ansluta sig till vår rörelse genom att stödja detta öppna brev, sprida dess budskap, driva kampanjer för global omfördelning eller donera till ändamålet. Vi uppmuntrar europeiska medborgare att underteckna det europeiska medborgarinitiativet för en europeisk förmögenhetsskatt[12]: en miljon underskrifter behövs för att tvinga EU-kommissionen att överväga förslaget.


Global Redistribution Advocates
ACT Alliance
Attac France
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc, Brazil)
350.org
Les Écologistes – Europe Ecologie Les Verts
(France, The Greens)
La France Insoumise
(France, The Left)
Nouvelle Donne (France, S&D)
Sumar (Spain, The Left)
Manon Aubry (MEP, La France Insoumise, France, The Left)
Saskia Bricmont (MEP, Ecolo, Belgium, The Greens/EFA)
Abdul Muheet Chowdhary (Member of the UN Subcommittee on Wealth and Solidarity Taxes)
Thomas Douenne (Assistant Professor of Economics at the University of Amsterdam)
Camille Étienne (activiste pour le climat)
Adrien Fabre (CNRS Economist at CIRED)
Isabelle Ferreras (FNRS Professor at University of Louvain/Harvard CLJE)
Estrella Galán (Head of list for Sumar, Spain, The Left)
Jayati Ghosh (Co-chair of ICRICT, Professor of economics at Jawaharlal Nehru University)
Revd David Haslam (Church Action for Tax Justice)
Mariana Mazzucato (Professor at the University College London)
Michael Pettis (Professor at Peking University)
Thomas Piketty (Professor of economics at the Paris School of Economics)
Rick van der Ploeg (Professor of economics at the University of Oxford)
Thomas Porcher (Professor at Paris School of Business)
Philippe Quirion (CNRS Research director at CIRED)
Marco Ranaldi (Assistant Professor of Economics at University College London)
Chloé Ridel (Candidate for the Socialist Party & Place Publique, France)
Nicolas Sansu (MP, PCF, France)
Andreas Schieder (MEP, SPÖ, Austria, S&D)
Marie Toussaint (MEP, EELV, France, The Greens)
Thomas Sterner (Professor of economics at the University of Gothenburg)
Pasquale Tridico (Candidate for the M5S, Italy, Professor of economics at Roma Tre University)
Yanis Varoufakis (Founder of DiEM25)

Sverige:
Miljöpartiet

Belgien:
Parti Socialiste
Ecolo
Vooruit

Danmark:
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten

France:
Renaissance & Besoin d’Europe
Parti Socialiste
Les Écologistes – EELV
Nouvelle Donne
Europe Équitable

Italien:
Movimento 5 Stelle – Sud – Pasquale Tridico.

Luxemburg:
Piraten

Österrike:
SPÖ
KPÖ

Portugal:
Bloco de Esquerda
Volt

Spanien:
Sumar

Tjeckien:
STAČILO!

Tyskland:
Die Linke
ÖDP- Naturskyddspartiet


[1] World Bank (2022), World Bank President David Malpass: Foreword to the Poverty and Shared Prosperity Report

[2] IEA (2023), Net Zero Roadmap

[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations=XD-XM&start=2022&view=bar

[4] Chancel et al. (2022), World Wealth Tax Simulator

[5] International Attitudes Toward Global Policies, Adrien Fabre, Linus Mattauch & Thomas Douenne (2023).

[6] https://www.taxobservatory.eu//www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf

[7] https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1786504146897506384

[8] https://www.v-20.org/wp-content/uploads/2023/04/AMA-Agenda_April-16_compressed.pdf

[9] https://re-course.org/newsupdates/new-report-analysing-initial-experience-with-imfs-resilience-and-sustainability-trust-shows-evidence-of-concern-austerity-privatisation-and-fossil-fuel-expansion/

[10] https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/pressure-builds-charge-global-shipping-sectors-co2-emissions-2024-03-18/

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Framework_Convention_on_International_Tax_Cooperation

[12] https://eci.ec.europa.eu/038/public/ 

Scroll to Top